Werkervaring

Foto douwe_klein

Corvus technisch groen- en vastgoedbeheer is een eenmansbedrijf gerund door Douwe Meijer (59 jaar oud).

Douwe heeft na zijn studies weg- en waterbouw en cultuurtechniek door bijscholingen en ruim 30 jaar werkzaamheden in binnen- en buitenland een brede ervaring opgedaan die hij inzet voor verschillende opdrachtgevers op diverse terreinen.

Douwe is als zzp-er dit bedrijf gestart na jarenlange ervaring bij verschillende bedrijven zowel in groenbeheer, technisch vastgoedbeheer, onderwijs en in het ontwikkelingswerk.

Zo werkte Douwe als manager vastgoed en parkbeheer op het bouw- en infrapark in Harderwijk, een voormalig kazerneterrein 27 ha. groot dat is ingericht als opleidingspark voor de sectoren bouw- en infra. Op het terrein worden 16 panden en een zalen- en ontmoetingscentrum verhuurd, negen panden zijn daarbinnen aangewezen en beheerd als monument. Het park ligt deels binnen grondwaterbeschermingsgebied en moet voldoen aan hoge milieu-hygiënische eisen. Als manager was Douwe verantwoordelijk voor het dagelijkse- en groot onderhoud van zowel de gebouwen als de beplanting op het park, voor budgettaire aangelegenheden, het voorbereiden van bestemmingsplanwijzigingen en het vertalen van milieuwetgeving naar maatregelen voor huurders.

Ook heeft Douwe jarenlang gewerkt als manager vastgoed en parkbeheer bij Arnhems Buiten. Arnhems Buiten is een bedrijventerrein waarop voornamelijk bedrijven uit de energiebranche zijn gevestigd (voormalig KEMA-terrein). Het park is 54 ha. groot en telt 48 gebouwen, variërend van nieuwbouw tot bouwval. Belangrijke grote huurders zijn DNV-GL, TenneT, Dekra en NRG. Daarnaast zijn er veel kleine huurders, start-ups en leegstandsbeheerders. Het park is maar voor 10% bebouwd, het onbebouwde deel is een prachtig landgoed met monumentale bomen en ook de structuur van een deel van het park en diverse gebouwen zijn monumentaal. Naast het beheer van gebouwen en het terrein was Douwe ook verantwoordelijk voor de ondergrondse infrastructuur, voor meerjarige onderhouds- en groenbeheerplannen en voor het afsluiten van contracten voor gebouwen, installaties en groenbeheer. In verband met faillissement en verkoop van het park voert Douwe werkzaamheden uit voor de curatoren en de bank.

Door 10 jaar werkzaam te zijn geweest in het buitenland heeft Douwe brede levenservaring en kennis kunnen opdoen. Als adviseur werkte hij voor het Ministerie van Landbouw binnen het IFAD project (International Fund for Agricultural Development) in noordoost Albanië. Douwe was verantwoordelijk voor rehabilitatie van irrigatiesystemen en adviseerde in organisatieopbouw, ontwerpen en uitvoering.

Voor Artsen zonder Grenzen werkte Douwe als coördinator bouwprojecten in Mozambique. Gewerkt werd aan het vormen en opleiden van een constructie-eenheid die meerdere plattelandsziekenhuizen (inclusief waterputten en sanitatie) realiseerden.

In de Filippijnen waren zijn werkzaamheden vanuit een Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (SNV), het adviseren van een non-gouvernementele organisatie voor kleinschalige infrastructurele werken en organisatie-opbouw werkzaam ten behoeve van de tribale bevolking in de Cordillera regio. Hangbruggen, drinkwater, irrigatie, duurzame landbouw en voetpaden werden gerealiseerd. In de jaren van ontwikkelingswerk zorgden natuurgeweld (tyfoons, aardbeving, vulkaanuitbarsting), militarisering en politieke onrust voor veiligheidsissues zowel persoonlijk als voor medewerkers.

Andere werkgevers waren o.a. SBW-opleider voor de infrastructuur (leerstofontwikkelaar), PBNA (leerstofontwikkelaar), Gemeente Doetinchem (landmeter en karteren), Heidemaatschappij (bouwrijpmaken/uitbreidingsproject), Bruil Arnhem (rotondes aanleggen)en aannemersbedrijf Ploegmakers (aanleggen tijdelijke opslagplaats), aannemersbedrijf De Enk (aanleg tennisbanen) en juwelier Holthuis (graveren en kleine reparaties).

Persoonlijkheidskenmerken van Douwe Meijer zijn: eerlijk, betrouwbaar, stressbestendig, oplossingsgericht, betrokken en dienstbaar.

Douwe is een generalist die zijn eigen beperkingen kent. Douwe heeft een groot netwerk van specialisten om zich heen (bouwkundig specialisten, sterkteberekeningsspecialisten, rioleringsspecialisten, groenspecialisten, bodemdeskundigen, slotenmakers enz.) en werkt samen met andere zzp-ers.